Voorwaarden
Welkom bij Kayara Bourviers!

Deze algemene voorwaarden schetsen de regels en voorschriften voor het gebruik van de website van Kayara Bouviers, te vinden op http://kayarahnee.be.

Door deze website te bezoeken gaan wij ervan uit dat u deze algemene voorwaarden accepteert. Blijf Kayara Bourviers niet gebruiken als u niet akkoord gaat met het opnemen van alle bepalingen en voorwaarden die op deze pagina worden vermeld. Onze Algemene Voorwaarden zijn gecreëerd met behulp van de Algemene Voorwaarden Generator-website.

De volgende terminologie is van toepassing op deze Algemene voorwaarden, Privacyverklaring en Disclaimer Notice en alle Overeenkomsten: “Klant”, “U” en “Uw” verwijst naar u, de persoon die zich op deze website aanmeldt en voldoet aan de algemene voorwaarden van het Bedrijf. “Het bedrijf”, “Onszelf”, “Wij”, “Ons” en “Ons”, verwijst naar ons Bedrijf. “Partij”, “Partijen” of “Ons” verwijst naar zowel de Klant als naar onszelf. Alle voorwaarden verwijzen naar het aanbod, de acceptatie en de overweging van de betaling die nodig is om het proces van onze assistentie aan de Cliënt op de meest geschikte manier uit te voeren met het uitdrukkelijke doel tegemoet te komen aan de behoeften van de Cliënt met betrekking tot het leveren van de vermelde diensten van de Vennootschap, in overeenstemming met en onderhevig aan de heersende wetgeving van Nederland. Elk gebruik van de bovenstaande terminologie of andere woorden in het enkelvoud, meervoud, hoofdlettergebruik en / of hij / zij of zij, worden als onderling uitwisselbaar beschouwd en verwijzen daarom naar hetzelfde.

Koekjes
Wij gebruiken het gebruik van cookies. Door toegang te krijgen tot Kayara Bourviers, stemt u ermee in om cookies te gebruiken in overeenstemming met het privacybeleid van Kayara Bouviers.

De meeste interactieve websites gebruiken cookies om ons de gebruikersgegevens voor elk bezoek te laten ophalen. Cookies worden door onze website gebruikt om de functionaliteit van bepaalde gebieden in te schakelen om het voor mensen die onze website bezoeken gemakkelijker te maken. Sommige van onze partners / advertentiepartners kunnen ook cookies gebruiken.

Licentie
Tenzij anders vermeld, bezitten Kayara Bouviers en / of haar licentiegevers de intellectuele eigendomsrechten voor al het materiaal op Kayara Bourviers. Alle intellectuele eigendomsrechten zijn voorbehouden. U hebt hier toegang tot van Kayara Bourviers voor uw eigen persoonlijk gebruik, onderworpen aan beperkingen die in deze algemene voorwaarden zijn vastgelegd.

Je moet niet:

Publiceer materiaal van Kayara Bourviers
Materiaal verkopen, verhuren of sublicentiëren van Kayara Bourviers
Reproduceer, dupliceer of kopieer materiaal van Kayara Bourviers
Verdeel inhoud van Kayara Bourviers opnieuw
Deze overeenkomst begint op de datum hiervan.

Delen van deze website bieden gebruikers de mogelijkheid om meningen en informatie in bepaalde delen van de website te plaatsen en uit te wisselen. Kayara Bouviers filtert, bewerkt, publiceert of beoordeelt geen opmerkingen voorafgaand aan hun aanwezigheid op de website. De opmerkingen komen niet overeen met de mening en meningen van Kayara Bouviers, haar agenten en / of gelieerde ondernemingen. Opmerkingen weerspiegelen de opvattingen en meningen van de persoon die zijn mening en meningen post. Voor zover toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, is Kayara Bouviers niet aansprakelijk voor de opmerkingen of voor enige aansprakelijkheid, schade of uitgaven veroorzaakt en / of geleden als gevolg van het gebruik van en / of het plaatsen van en / of het verschijnen van de opmerkingen bij deze website.

Kayara Bouviers behoudt zich het recht voor om alle opmerkingen te controleren en om eventuele opmerkingen te verwijderen die als ongepast of beledigend kunnen worden beschouwd of die een schending van deze algemene voorwaarden betekenen.

U garandeert en vertegenwoordigt dat:

U hebt het recht om de commentaren op onze website te plaatsen en hebt alle benodigde licenties en toestemmingen om dit te doen;
De Commentaren vallen geen enkel intellectueel eigendomsrecht aan, inclusief, maar niet beperkt tot, copyright, patent of handelsmerk van een derde partij;
De commentaren bevatten geen lasterlijk, beledigend, beledigend, onfatsoenlijk of anderszins onwettig materiaal dat een inbreuk op de privacy vormt
De commentaren zullen niet worden gebruikt om zakelijke of aangepaste of huidige commerciële activiteiten of onwettige activiteiten te werven of te promoten.
U verleent hierbij Kayara Bouviers een niet-exclusieve licentie om anderen te gebruiken, te reproduceren, te bewerken en te autoriseren uw opmerkingen in alle vormen, formaten of media te gebruiken, te reproduceren en te bewerken.

Hyperlinking naar onze inhoud
De volgende organisaties kunnen naar onze Website linken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming:

Overheidsinstellingen;
Zoekmachines;
Nieuwsorganisaties;
Distributeurs van onlineadvertenties kunnen naar onze website linken op dezelfde manier als ze hyperlinks naar de websites van andere beursgenoteerde bedrijven hebben; en
Systeembrede geaccrediteerde bedrijven, behalve het werven van non-profitorganisaties, liefdadigheidswinkelcentra en liefdadigheidsfondsen, die geen hyperlinks naar onze website hebben.
Deze organisaties kunnen naar onze homepage, publicaties of andere website-informatie linken zolang de link: (a) op geen enkele manier misleidend is; (b) betekent niet onterecht sponsoring, goedkeuring of goedkeuring van de koppelende partij en haar producten en / of diensten; en (c) past binnen de context van de site van de linkspartij.

We kunnen andere linkverzoeken van de volgende typen organisaties overwegen en goedkeuren:

algemeen bekende informatiebronnen voor consumenten en / of bedrijven